Nieuwe reviews van ouders van pubers (12-16 jarigen)

Ouders Kevin (13 jaar)
“Wij hebben onze zoon aangemeld, zodat hij sociaal wat weerbaarder kon worden. De meeste onderwerpen die naar voren kwamen waren als bekend bij ons, maar het was goed om er weer de aandacht op te richten. De uitleg van de oefeningen en de theorie vonden wij duidelijk. De oefeningen die werden gedaan maakten de theorie tastbaar. Wij vinden dat bij de ouderbegeleiding een veilige atmosfeer hing. De kindertrainers namen de tijd voor ieder kind en de oudertrainer gaf elke keer een duidelijke en rustige uitleg. Wij hebben nu meer gesprekjes met onze zoon. Deze gesprekjes zijn vaak tussendoor de dagelijkse bezigheden, maar gaan er over hoe het met hem gaat. Even dat extra beetje aandacht en vooral meer positieve aandacht. Onze zoon vindt dat fijn. Ook merken we dat hij steviger in zijn schoenen staat en dat hij thuis gezelliger is.”

Quote Kevin: “Ik wilde zelfverzekerder worden en ik merk dat ik door de training meer aanwezig ben in de klas. Ook heb ik geleerd hoe ik pesten kan voorkomen.”

Ouders Tirza (14 jaar)
“De belangrijkste reden dat wij onze dochter hebben aangemeld bij de Kanjertraining, is zodat zij meer zelfvertrouwen kan krijgen en voor zichzelf kan opkomen. Dat ze meer laat zien wat ze kan! Wij vonden de ouderbegeleiding zelf leerzaam en kregen goede uitleg van de theorie. De kindertrainer legt alles goed uit en heeft aandacht voor het kind. Ook betrekt ze alle kinderen erbij. Thuis hebben wij nog niet heel veel verandering gemerkt bij ons kind en op school weten wij dit nog niet, dit gaan wij nog evalueren. Veranderingen die we bij onszelf hebben gemerkt is dat we vaker de dingen bespreken die we hebben geleerd met onze dochter.”

Quote Tirza:  “Ik wilde meer zelfvertrouwen krijgen. Ik heb het meeste geleerd van de lessen waarin we het hadden over dat je zeker moet zijn van jezelf.” Meer lezen →

Reviews van ouders van pubers (12-16 jarigen)

Ze gaat nu uit zichzelf naar andere kinderen
“Wij hebben onze dochter (13 jaar) aangemeld op advies van school. Ze werd gepest en ze was erg verlegen. Wij hoopten dat zij door de Kanjertraining wat mondiger zou worden. Gedurende de Kanjertraining merkten wij dat ze meer van zich liet horen en dat ze uit zichzelf naar andere kinderen gaat. Haar leerkracht heeft ook verandering gemerkt, ze werkt namelijk nu meer samen met de klas. Ook mijn relatie met mijn dochter is verbeterd, ik heb nu veel meer geduld met haar en dat komt zeker ten goede van de sfeer. Mijn dochter weet nu hoe ze met pesters om moet gaan en durft veel meer te zeggen. Als ouder zijnde ontdek je ook dat er heel veel te leren is, meer dan je voormogelijk houdt. Eerst dacht ik dat deze training alleen goed zou zijn voor kinderen, maar ook voor ouders is het heel leerzaam. Aan de trainers wil ik meegeven: Ga zo door, jullie doen prachtig werk!”

Hij is niet meer het bange vogeltje
“Op advies van school hebben wij Keri (14 jaar) aangemeld bij de Kanjertraining. De belangrijkste reden voor haar aanmelding was dat zij zou leren beter voor zichzelf op te komen en minder in het negatieve bleef hangen. Tijdens de Kanjertraining hebben wij gemerkt dat Keri een stuk assertiever is geworden en dingen eerder loslaat. Ook de mentor van Keri vindt dat zij veel steviger staat in de klas en zij niet meer het bange vogeltje is. Als moeder zijnde heb ik ook geleerd dat ik vaak de gele pet op had en meeging in de zieligheid van Keri, door de training is dat minder. Keri kan zich dankzij de training ook beter verwoorden en voor zichzelf opkomen.”  Meer lezen →