Voor wie is de Kanjertraining?

De training is bedoeld voor kinderen die niet helemaal lekker in hun vel zitten. Kinderen die de moed  hebben te erkennen dat ze “er niet bij horen”, die moeilijk aansluiting vinden bij leeftijdsgenoten. Dit kan in de groep zijn, in de buurt of op school.

Als uw kind er niet bij hoort kan dat tal van oorzaken hebben:
Uw kind kan het gewoon slecht treffen met de kinderen om zich heen, uw kind kan sociaal onhandig zijn, verlegen, afhankelijk, agressief, maakt overal een grap van, of haalt wel héél erg snel zijn schouders op, en neemt niets serieus. Vaak is sprake van een niet realistisch zelfbeeld bij kinderen in relatie tot hun omgeving.

Kanjertraining goed voor iedereen
Het gedrag van uw kind is misschien niet echt extreem te noemen. Uw kind kan zich bijvoorbeeld handhaven in groepen, maar u heeft toch twijfels of hij of zij zich er “happy”  bij voelt. In zo’n geval kan de kanjertraining een duwtje in de goede richting zijn voor uw kind.

Bijzonder aan de kanjertraining is dat er allemaal verschillende kinderen samen op de training zitten om er iets van te leren, ieder vanuit zijn eigen kwaliteit!

Leeftijdscategorieën
Er zijn kanjertrainingen voor de volgende leeftijdscategorieën:

  • 5 – 8 jarigen
  • 6 – 10 jarigen
  • 8 – 11 jarigen
  • 11 – 15 jarigen
  • 13 – 16 jarigen

Voor een overzicht van alle kanjertrainingen, ga naar het Trainings-overzicht.

Wees een kanjer!