Op verzoek van ouders en scholen is de start van de Kanjertrainingen uitgesteld tot na de herfstvakantie.

De start van de Kanjertrainingen dit najaar is uitgesteld. De groepen zijn nog niet vol (minimaal 8 en maximaal 12 kinderen / jongeren). Alle nieuwe data staan op onze website.

De reden is dat zowel ouders als scholen ons het signaal hebben afgegeven dat de start van de nieuwe groepen voor hen te snel is.

In de week van 4 september zijn scholen weer gestart, vakantie was voorbij, en vanaf dat moment gaan ouders, scholen en ook hulpverleners zich bezighouden met mogelijke ondersteuning voor kinderen. Ouders geven aan nog tijd nodig te hebben om hun kind en hun partner thuis voor te bereiden, agenda’s op elkaar af te stemmen, met leerkrachten te overlegeggen, en….natuurlijk, last but not least, met hun kind zelf. Het blijkt, en dat is niet verbazingwekkend, dat ook de kinderen tijd en ruimte nodig hebben om hun draai weer te vinden na de vakantie.

Scholen geven aan ook meer tijd nodig te hebben om de kinderen, voor wie een Kanjertraining helpend zou zijn, in de nieuwe groepen te zien functioneren, gesprekken te hebben met ouders, en soms met hulpverleners of het schoolteam.

Kortom: om aanmeldingen zorgvuldig te laten verlopen is het ons verzocht om de trainingen uit te stellen tot na de herfstvakantie. En wij geven vol begrip hiervoor gehoor aan dit verzoek.

Kijk hiernaast bij “Nieuwe trainingen” of klik op AGENDA voor alle nieuwe data! 

Voor ouders die hun kind al hebben aangemeld: de locatie , de tijdstippen en de dag van de week blijft uiteraard ongewijzigd.

Uiteraard worden ouders, die hun kind aanmelden of reeds hebben aangemeld, voorafgaand aan de training uitgenodigd voor een intakegesprek met ouder(s) en kind.