Resultaat van de Kanjertraining

Uit onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat bij meer dan 80 procent van de kinderen na afloop van de training vooruitgang is geconstateerd.

Het blijkt dat veel kinderen na het volgen van de kanjertraining meer handvaten hebben gekregen in sociale situaties, en dus minder last hebben van sociale stress. Ook op langere termijn is dit effect merkbaar. Hierdoor staan kinderen steviger in hun schoenen en zitten zij lekkerder in hun vel.

Na de kanjertraining kunnen kinderen zich beter concentreren op school en behalen betere leerresultaten. De kanjertraining heeft op veel kinderen een positief effect!

Kanjers op 11 maart 2020 in Haarlem: Blij met hun Kanjerdiploma!

Kanjers op 11 maart 2020 in Haarlem: Blij met hun Kanjerdiploma!