Wat is de Kanjertraining?

De kanjertraining is een beproefde methode, ontwikkeld door Gerard Weide, psycholoog en ex-onderwijzer, verbonden aan het Instituut voor Kanjertraining in Almere.

De training wordt al 12 jaar gegeven op basisscholen, voortgezet onderwijs, en vanuit 20 lokale pedagogische praktijken, verspreid over Nederland. Meer dan 1500 basisscholen zijn betrokken bij de kanjertraining. Al tienduizenden kinderen in Nederland hebben de kanjertraining gevolgd.

Voor meer informatie hierover: www.kanjertraining.nl

Publicaties: