Bannerfoto_1920p_x_600p_NR1
De Kanjertraining is een succesvolle weerbaarheidstraining
voor kinderen en hun ouders in Haarlem en omgeving
Bannerheader_1920p-breed_NR1a
Bannerfoto_1920p_x_600p_NR2
De Kanjertraining verbetert de weerbaarheid van uw kind
bij pesten, faalangst, uitsluiting en conflicten
Bannerheader_1920p-breed_NR2a
Bannerfoto_1920p_x_600p_NR3
De kanjertraining verbetert
het zelfvertrouwen van uw kind
Bannerheader_1920p-breed_NR3a
Bannerfoto_1920p_x_600p_NR4
De kanjertraining verbetert effectief
de zelfwaardering van uw kind
Bannerheader_1920p-breed_NR4a
Bannerfoto_1920p_x_600p_NR5
De kanjertraining verbetert
de prestaties van uw kind op school
Bannerheader_1920p-breed_NR5a
previous arrow
next arrow

Nieuwe reviews van ouders van pubers (12-16 jarigen)

Ouders Kevin (13 jaar)
“Wij hebben onze zoon aangemeld, zodat hij sociaal wat weerbaarder kon worden. De meeste onderwerpen die naar voren kwamen waren als bekend bij ons, maar het was goed om er weer de aandacht op te richten. De uitleg van de oefeningen en de theorie vonden wij duidelijk. De oefeningen die werden gedaan maakten de theorie tastbaar. Wij vinden dat bij de ouderbegeleiding een veilige atmosfeer hing. De kindertrainers namen de tijd voor ieder kind en de oudertrainer gaf elke keer een duidelijke en rustige uitleg. Wij hebben nu meer gesprekjes met onze zoon. Deze gesprekjes zijn vaak tussendoor de dagelijkse bezigheden, maar gaan er over hoe het met hem gaat. Even dat extra beetje aandacht en vooral meer positieve aandacht. Onze zoon vindt dat fijn. Ook merken we dat hij steviger in zijn schoenen staat en dat hij thuis gezelliger is.”

Quote Kevin: “Ik wilde zelfverzekerder worden en ik merk dat ik door de training meer aanwezig ben in de klas. Ook heb ik geleerd hoe ik pesten kan voorkomen.”

Ouders Tirza (14 jaar)
“De belangrijkste reden dat wij onze dochter hebben aangemeld bij de Kanjertraining, is zodat zij meer zelfvertrouwen kan krijgen en voor zichzelf kan opkomen. Dat ze meer laat zien wat ze kan! Wij vonden de ouderbegeleiding zelf leerzaam en kregen goede uitleg van de theorie. De kindertrainer legt alles goed uit en heeft aandacht voor het kind. Ook betrekt ze alle kinderen erbij. Thuis hebben wij nog niet heel veel verandering gemerkt bij ons kind en op school weten wij dit nog niet, dit gaan wij nog evalueren. Veranderingen die we bij onszelf hebben gemerkt is dat we vaker de dingen bespreken die we hebben geleerd met onze dochter.”

Quote Tirza:  “Ik wilde meer zelfvertrouwen krijgen. Ik heb het meeste geleerd van de lessen waarin we het hadden over dat je zeker moet zijn van jezelf.”

Ouders Thomas (12 jaar)
“Omdat wij wilden dat onze zoon zou leren hoe hij met negatief gedrag van andere kinderen kan omgaan, hebben wij hem aangemeld bij de Kanjertraining. Wij wilden graag dat hij het negatieve gedrag van anderen zou herkennen en zou leren hoe hij hier het beste mee om kon gaan. Wij vonden de onderwerpen, de uitleg en de oefeningen goed. Ook was er veel variatie in de oefeningen. Wij hebben vooral het petten benoemen toegepast bij onze zoon, om op die manier het gedrag dat hij vertoont te benoemen. Hij durft nu meer voor zichzelf op te komen. Wel laat hij thuis wat meer negatief gedrag zien naar zijn broertje en zusje.”

Ouder Pim (13 jaar)
“Ik heb mijn zoon aangemeld, omdat hij werd gepest en daar niet goed mee om kon gaan. Het leerdoel voor mijn kind was om te leren hoe verbaal kan reageren op een pester en wat hij daarvoor en daarna moet doen. De ouderbegeleider was goed. Ze was geduldig en reageerde heel fijn op ons. De kindertrainer was geduldig, speels en lief voor de kinderen, maar ook duidelijk.  De onderwerpen van de training waren goed, mijn zoon en ik spraken er meer over. Ook vraag ik school even hoe het ging.  Ikzelf heb ervaren dat hij meer voor zichzelf op komt, hij meer zijn grenzen aangeeft en hij soms van te voren situaties herkent. Wel heeft hij een keer gevochten, wat hij voorheen niet deed.”

Quote Pim: “Ik wilde meer zelfverdediging leren, zodat ik ook voor mezelf kon opkomen. Ik merk dat ik ook school meer zelfvertrouwen heb en niet snel meer over mij heen laat lopen. Ik heb op de training ook geleerd hoe ik met complimenten moet omgaan, want dat vond ik eerst nogal lastig om die van iemand anders te accepteren”.

Ouder Maud (11 jaar)
“Ik heb mijn dochter aangemeld voor de M-powertraining van de Kanjertraining, omdat ik wilde dat ze op een laagdrempelige manier competenties kon verbeteren/versterken. Met name gericht op om op een goede manier voor zichzelf op te komen. Onderwerpen die ik interessant vond was de verdiepende vragen, doorvragen, omgaan met bepaalde karakters en het complimenten geven en ontvangen. Oefeningen die ik leuk vond waren “het verzinverhaal” en het bewust complimenten geven. De kindertrainer was vriendelijk, lief, tijd nemend en open naar zowel de kinderen als ouders. De oudertrainer was doortastend. Wel had ik een andere verwachting van de ouderbegeleiding. Ik had verwacht dat het nog uitgebreider was. Mijn dochter probeert iets rustiger op bepaalde situaties te reageren, met name wanneer het anders gaat dan ze verwacht had. Ikzelf luister met meer empathie naar haar en neem er ook echt de tijd voor.”

Quote Maud: “Ik wilde leren om beter voor mijzelf op te komen en ik wilde dingen kunnen zeggen tegen iemand. Wat ik wil doen, bijvoorbeeld. Ik merk dat de vriendschap tussen mij en een vriendin beter is geworden. Ze accepteert mij nu meer, omdat ik een keer met haar heb gepraat en zei wat ik voelde. Door de training is dat wel beter geworden, omdat we daar ook hebben geleerd hoe je moet zeggen wat je wil of wat je bedoelt”.

Deel deze pagina via: